Велорама - дизайн на велостоянка


Участвахме в конкурса за дизайн на стойка за велосипеди за кампанията „Пазарувай с колело“ в град Пловдив.

Стойката от спечелилия проект ще бъде изготвена и инсталирана до входа на мол „Галерия Пловдив“. Конкурсът за дизайн се организира по линия на европейския проект CycleLogistics. Кампанията се стреми да подобри инфраструктурата за придвижването от и до търговски обекти с велосипеди, както и да повиши осведомеността на
гражданите за възможностите и ползите от пазаруването с велосипед.


Ето описанието и визуализации на велостоянката.


Велостоянката е изградена от множество еднакви модули от тръба от неръждаема стомана, като всеки от тях се състои от 2 части, свързани помежду си с едноосова панта, въртяща се на фиксирани интервали - 0?, 35? и 35?. Това позволява гъвкавост на конфигурацията - както линейно подреждане, така и по крива.

Височината от 59 см позволява устойчивост за закрепване на велосипед и е удобна за връзването на рамката към стоянката. В поредица модулите се монтират посредством снаждане на краищата на тръбата, които са различен диаметър, и се заключват с болт.

Пример за монтиране на модулите в 35?: в едно паркомясто от 250/500 см спокойно се разполагат 10 велосипеда, с възможност да бъдат поместени още няколко.

Пример за монтиране на модулите в 0? Ъгълът позволява подреждне по крива, което наподобява лъчи или цвят на растение.

Ъгли на отваряне на модула. Свободно стоящ модулът в затворено положение (0?) не е стабилен, но при сглобяването на няколко броя, се постига сигурна опора. При отвор от 35?се получават 3 опорни точки по хоризонталната равнина на земната повърхност и той може да стои изправен.

При всяко положение модулът е предназначен за сглобяване в поредица, за да се получи повтаряемост и да поддържа същия или по-голям брой велосипеди.


picture picture picture picture picture picture