image

Архитектурно проектиране

Най-пълната възможна свобода при проектиране на жилищно пространство е когато архитект и интериорен дизайнер работят заедно в екип по цялостен проект на къща.


Ако едно жилище е построено и след това започне да се мисли и проектира неговия интериор, тогава сме ограничени и не можем да разпределим помещенията, да определим тяхната функция, големина и да проектираме пространството така, че да изпълним максимално изискванията на клиента. Можем да направим преразпределения, но те винаги ще са свързани с много компромиси, които трябва да се направят.

 

Най-ефективният вариант за дизайн на жилище е когато архитект и дизайнер работят заедно в екип по екстериора и интериора на къща. Тогава освен как ще изглежда къщата се мисли и за интериора и как той да изпълни желанията на клиента. Процесът на проектиране на екстериора и интериора вървят ръка за ръка. Нещата се слъчват едновременно и се получава синергия от знанията на архитекта и дизайнера.

 
Ние предлагаме обединение на услугите на архитект и дизайнер, които да проектират заедно екстериора и интериора на къща. Това е най-изгодният вариант от гледна точка на удовлетворяване изискванията на клиента и на ефективността на неговата инвестицията в жилище.
 
Можем да разработим цялостен проект за архитектура и интериор на къща, като ви предложим по него да работят архитект и интериорен дизайнер, които са част от студио INDESIGN. Това е най-пълната възможна свобода при проектиране на жилищно пространство.
 
За да получите повече инфорация за изготвянето на екстериорен и интериорен проект за къща, моля, свържете се с нас.

Ето възможност да разгледате архитектурни проекти, които ние сме проектирали.